INFORMACIÓ GENERAL PER COMPLIR LA LLEI 34/2002

Raó Social: RESTAURANT LA VEDETTE S.L.

NIF: B55281018

Domicili Social: Carrer de la Barca, 17

Localitat: Girona

Província: Girona

C.P.: 17004

Correu electrònic: lavedetterestaurant@gmail.com

Propietat intel·lectual i industrial
Aquesta pàgina web és titularitat de RESTAURANT LA VEDETTE S.L. qui ostenta tots els drets necessaris per al seu ús i explotació. L’accés a aquesta pàgina o la utilització dels seus continguts no implica, en cap cas, la cessió o llicència de drets de propietat intel·lectual i industrial. Queden prohibides la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública i qualsevol altra forma d’explotació, per a qualsevol procediment, de tots o part dels continguts i/o elements integrants d’aquesta pàgina, llevat que s’indiqui expressament el contrari. Tot aquell qui atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de RESTAURANT LA VEDETTE S.L. serà responsable davant dels Tribunals competents.

Protecció de dades
Acomplint amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, s’informa que les dades de caràcter personal que es recullen a través del web únicament s’utilitzen a efectes de respondre les consultes rebudes o d’oferir els serveis sol·licitats. No es registren de manera permanent a cap arxiu de titularitat de RESTAURANT LA VEDETTE S.L. sense una comunicació o consentiment previ del titular de les dades. En cap cas RESTAURANT LA VEDETTE S.L. utilitzarà aquestes dades per a la venda a terceres persones o empreses. S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes.